woensdag 1 augustus 2012

Het Institut Néerlandais te Parijs is de beste vertegenwoordiger van de Nederlandse cultuur in Frankrijk.Het Institut Néerlandais in Parijs is sinds 1957 een Nederlandse culturele oase aan de Seine. Alle komende en gaande medewerkers hebben zich gedurende deze vijfenvijftig jaren op een grandioze wijze ingezet om keer op keer weer een uitmuntende programmering te bieden. Het Franse publiek houdt van het IN, zij waarderen onze kunst en cultuur. Het lijkt er op dat hun waardering hoger ligt dan bij onze (demissionaire) Minister van Buitenlandse Zaken die de subsidie met ingang van 1 januari 2015 wenst stop te zetten.
Bezuinigen moet overal? Dat kan ik begrijpen, doch (ik citeer) 'De beslissing lijkt onrechtmatig, strookt niet met de werkelijkheid en doet geen recht aan het werk dat jarenlang door het Institut Néerlandais is verricht.'(einde citaat IN.)
In Nederland wordt eveneens een kaalslag gehouden in de Kunst en Cultuur sector. Wordt dit verplaatst? Ik vind het onbegrijpelijk want onze kunst &cultuur heeft een uiterst belangrijke functie in het buitenland. Ze bouwt bruggen tussen culturen en landen -in dit geval Frankrijk en vele buitenlandse toeristen- op een zodanig krachtige, vriendelijke en diplomatieke wijze waar geen Minister van Buitenlandse Zaken tegenop kan. Het Institut Néerlandais heeft nog steeds een functie te vervullen!

In de ogen van kunstminnend Parijs en Europa zal een minder werkend IN niet te bevatten zijn en zullen wij -Nederlanders- in rangorde dalen en hun respect verliezen.Zijn wij cultuurbarbaren?

Laten we hopen dat het IN bruggen kan blijven bouwen.  Ik zou ik u willen vragen- mede namens het voltallig personeel en oud personeel van het Institut Néerlandais- om bijgaande link te openen, te lezen, mee te doen aan de actie en de link door te zenden naar uw netwerk.
 www.institutneerlandais.com/actie .  Indien de link het niet doet dan graag zelf de url overtypen.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 september 2016

Ik herlees bovenstaand bericht. Nee, het Institut Néerlandais heeft niet mogen voortbestaan. Ik ben dankbaar dat mijn vader dit niet heeft hoeven meemaken. Hij was er vanaf het begin (1957). Het IN had zijn hart. (plus zijn pisidiums)
Er bestaat een mooie Wikipedia pagina over het Instituut: https://nl.wikipedia.org/wiki/Institut_N%C3%A9erlandais

En Kunst (ook in de vorm van Mode) hebben hun plek hervonden op 121, Rue de Lille via het Atelier Néerlandais.
 De Fondation Custodia bestaat nog steeds met de Collectie Schilderwerken van Frits Lugt.1 opmerking:

Tilly Kuiper zei

Fransen vinden dat het Institut Néerlandais open moet blijven. Het is DE plek in Frankrijk waar de Nederlandse cultuur schittert.Fransen begrijpen niet (ik evenmin) dat de Nederlandse regering dit niet inziet.

http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/52370/fransen-vinden-dat-institut-neerlandais-open-moet-blijven.html