zaterdag 12 maart 2016

De lente fluistertDe lente fluistert
door het nog koude ochtendlicht heen:
‘word wakker, word wakker, word wakker.
Zie je me al? Voel je me al?
Wordt je hart weer blij?’
Het morgengloren  schuift
de blauwzwarte nacht weg
onder begeleiding
van ’s merels zang en duivengekoer.


De dagelijks hoger klimmende zon
versterkt zijn machtige stralen
verwarmt de aarde
hij trekt,
zij duwt
het eerste groen omhoog
uit  holletjes en bolletjes
omhoog naar de zon
in een nog bescheiden kleurenpalet.
Dappere sneeuwklokjes
nederig met de koppekes gebogen
tonen zich als eerste.
De narcis recht zich, statig toont hij zich,
’t is van korte duur
Anderen zullen het spoedig overnemen,
krokusjes spreiden zich uit,
met velen kondigen ze de lente aan.
Nog miniem zichtbare knoppen aan struiken
en bomen
geven ons een verwachtingsvolle gevoel,
ieder voorjaar weer.

Een nieuwe lente
met nieuwe kansen 
voor een gezamenlijk lied.
 De lente,
 vol keuzes
voor al wat leeft, groeit en bloeit.

Geen opmerkingen: