dinsdag 5 september 2017

Klimaatcrisis: alles wordt opgeknapt?

Ja, ik moet toegeven dat de opgeknapte huizen verderop er goed uitzien. De tuintjes zijn opnieuw ingericht. Echter… de hekjes? De hekjes van al die huizen zijn -quelle horreur- uniform. Het is netjes, zoals tegenwoordig ook de natuur netjes behoort te zijn.

Maar nu? Nu worden de huizen in de straat pal op mijn straat opgeknapt en, nog grotere horreur, ik zie hoe alle voortuinen worden leeggehaald. Een graafmachine graaft en trekt alle planten, sommige bloeiend en wel, eruit. De man doet zijn werk. Hij weet waarschijnlijk niet wat hij doet. Maar wat verafschuw ik het respectloze omgaan met de natuur. 
Klimaatcrisis? Láat bestaande planten staan! Zeker als ze bloeien. Een bewoner komt naar buiten. Zijn mooie rozen. Je gaat toch geen rozen eruit rukken? Hij staat een poos te praten en te gebaren met de graafmachine bestuurder. Maar nee, de bloeiende rozen móeten eruit. Moeten? Waarom? 


Het is volle maan. De sapstromen zijn dan op zijn krachtigst, kun je dan niet op zijn minst naar de maanstanden kijken, woningstichting? Niet? Is het flauwekul dat de maan invloed heeft op eb en vloed ? De maan heeft invloed op álles wat groeit en bloeit. De maan heeft invloed op de cyclus van het leven, op de vrouwelijke menstruatiecyclus kortom op mensen, dieren en 
planten. Voelll het.

De bewoner van de rozen, neemt gelukkig een tak met rozen van de grijpbak mee naar binnen. Ik voel zijn triestigheid. Mijn buik 
trekt. Brrr.
De graafmachine rijdt weg en komt leeg terug. Hononopono planten, boompjes en bloemen. Gezonde levende uit de grond getrokken, levengevende planten, boompjes en bloemen, vergeef ons. Dank voor jullie schoonheid, rust en de zuurstof die jullie schonken. Dank voor de koelte en de plekken voor vogels, 
insecten, jullie wortels die water opvingen en afvoerden. 
De weersvoorspelling was: droog.
Dan begint het te hozen. 

De bewoners zullen te zijner tijd nieuwe planten mogen uitkiezen?
Echter, net als ‘onze’ planeet Aarde zijn gezonde planten onvervangbaar. 
Gezonde planten zijn onderdeel van de Aarde. Zij verkeerd in crisis.De co2 uitstoot is weer hoger, las ik.

Daarbij is er het huiveringwekkende machtsvertoon elders in de wereld. Nucleaire dreiging. Moge leiders hun gezonde verstand gebruiken. 

Even doemdenk ik: Er was eens een groene planeet met water, zuurstof, vruchtbare en onvruchtbare aarde. Er was leven in velerlei vormen. Zon en maan maakten deze planeet  tot een 
unicum. Blauwe luchten maakten deze planeet- vanuit de ruimte gezien- als een ruimteschip vol schoonheid. Althans zo leek het. Echter, de vooruitgang zorgde voor achteruitgang en … ‘
Verdorie: ik kies niet voor doemdenken.

Dan e-mail ik: ‘katsekutzooi’ naar een vriendin. Ze belt mij en na even gespuid te hebben over tuinen die leeggehaald worden en 
onze on-macht, deelt ze mij mee dat ze bericht kreeg over Stichting wereldboom.org. Een organisatie die bomen de kans geeft om oud te worden. Dit maakt mijn dag goed. Toch vind ik het erg dat bomen die kans anders niet hebben. 
Ik meld mij aan. Jij ook?

Vandaag is het vier jaar geleden dat het Droomboek met ‘Mijn 
Droom voor ons Land ‘uitkwam met een diversiteit aan dromen van vele mensen. Het werd een dun boekje en velen hadden er laatdunkend commentaar op. Dromen, wie droomt er nou? Zelf had en héb ik een droom over een vriendelijke samenleving zonder vooroordelen en generaliseren. Naïef? Jammer dan. Ik houd mij vast aan mijn Droom, anders verval ik in gedeprimeerdheid, zeker in deze periode van het jaar. Geen 
toekomstdroom, doch hier en nu vriendelijkheid proberen uit te dragen. Vriendelijk te zijn😁😊. Ja, proberen. Want ik ben geen supermens😁. Voel mij kattig vandaag. En ja, er moet ook iets met rioolbuizen gebeuren in de kaalgetrokken tuinen. Moeilijk.

Maar toch, laten we alsjeblieft met zo veel mogelijk mensen kiezen om onze verbeelding op een positieve manier te gebruiken. Dat is constructief Dromen dwars door de verschillen van mensen heen. Dwars door alle misére en onze angsten wereldwijd heen. Dat is zeker ook Dromen voor een ecologisch en ego- onlogisch evenwicht.

Geen opmerkingen: