zaterdag 9 december 2017

10 december—->Dag van de mensenrechten op ruimteschip Aarde.


Al die mensen met al die verschillende meningen, 
kwaliteiten en tekortkomingen. Zo divers.  
Al die mensen met zoveel verschillende patronen door inprentingen, culturen, religies, opvoedingen en last but not least ervaringen. 
Al die mensen. De mensheid.

Diversiteit zonder uniformiteit is een kostbaar goed. Onszelf mogen zijn is niet overal vanzelfsprekend.


Te veel nadenken? Te bewust zijn? Te komt pas als te over als een ander niet zo denkt. Bewust zijn van deze mooie planeet die helaas steeds meer versteend wordt. Planeet waar wij als de mensheid het voorrecht hebben om te mogen wonen en leven in een lichaam om ermee te kunnen bewegen als het meezit. Het recht om te mogen zijn wie je bent. Het recht om in symbiotische relatie te leven met al wat leeft en is en in eerste instantie met de bomen en planten. Planten en bomen zetten onze troep om en 
geven ons , mens en dier, de broodnodige zuurstof. Het is een elkaar voeden. Een niet zonder elkaar kunnen. En toch blijven verstenen? Hoe komt het dat er mensen zijn die de Natuur niet als levend zien? We ádemen haar in. We eten haar. Soms gedachteloos. Dank voor je voeden. We bouwen onze huizen, 
maken kleding en meubels. We misbruiken HAAR. Dank je, Aarde. En ...dan worden mensen die zich bewust zijn van de Natuur zwevers genoemd? 

Planeet, ‘onze’ zo vertrouwde planeet Aarde, waarop wij wonen, die etmaal na etmaal draait om haar as in de grote Ruimte die het Heelal is. 


De wereld van de meningen is groot. Echter, de aarde voelt nietig als ruimteschip zijnde.

De dag van de mensenrechten, het recht om mens te zijn. Te mogen zijn wie je bent. Dat samen te laten vallen hoe een ander is. De eigen grenzen respecteren, andermans grenzen respecteren. Daar gaat het om met af en toe in gedachten afstand nemen en het hoofd schudden uit hoeveel verschillende delen de mensheid bestaat en dat er slechts Éen Aarde is!
Moge de Dag voor de Mensenrechten tevens de dag van het Recht op Respect voor de Aarde zijn.
Dat zou een Plicht moeten mogen zijn.


Voeten stevig op de aarde. Aarde die ons draagt én stevig vasthoudt! Zonder zouden wij zweven. Dank je wel, Aarde. 

Geen opmerkingen: