donderdag 14 december 2017

Kom op, motiveer jezelf,

Kom op, kom op, kom op
Chi UP
Laat je niet kisten door wat dan ook.
Het leven is de moeite waard.
Dat weten we toch?

Motiveer jezelf
stop, met je te laten demotiveren
door andermans opmerkingen
en daardoor ook door jezelf!
Blijf trouw aan jezelf

Ken jezelf. Voel je eigenwaarde en heb zelfrespect.Daarom ...
Blijf  t r o u w aan je dromen.

Dromen? Wat voor dromen?
Gedachten, gedachten, gedachten?
adem door  je demotiverende gedachten heen.
Dat Snelbuffet gedachten & gevoelens.

Gedachtenbuffet?  kies 
slechts dat wat je zélf kiest te kiezen,
Accepteer dat je je nu voelt zoals je je voelt


Doch K I E S
Vredevolle gedachten. 
En dat houdt nu in? Eum ..kerstkaarten schrijven?
Of dat waar je blijer door wordt.
 Strak plan.
Goede wensen zenden aan anderen.


Ompolen. Kom op.
Zing. Zing je kloterige gevoel eruit.
Neem dat gevoel serieus, doch zing het eruit.
Dat helpt. Dan ga je weer lachen door je tranen heen.
Oh ja? Yep.Oké, kom tot rust, kom tot rust, kom tot rust.
Je bent in rust en toch ook weer niet?Dát  is het rare. 
Het leven is de m o e i t e waard.
Ook in de december maand.
Ja, je maakt er wat van. 


Ademen. Ademen. Adem het nieuwe moment in.
Hier en Nu. Voorbij gedeprimeerd gevoel ademen
Adem er doorheen!


Hier
en 
Nu


Geen opmerkingen: